Dnes je: Dnes má meniny: Vavrinec Zajtra: Zuzana

Milí rodičia!

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12614 zo dňa 9.6.2020 sa obnovuje prevádzka v materskej škole bez limitovaného počtu detí dňom 15.6.2020.

Táto prevádzka nie je taká, na akú sme boli predtým všetci zvyknutí. Budeme musieť naďalej dodržiavať hygienické nariadenia, ktoré sa dotknú celkovej organizácie chodu školy. Pôvodné delenie detí do tried teraz neplatí, deti budú zaraďované do tried podľa počtu prichádzajúcich. Zadelenie sa môže meniť aj počas týždňa. Nebude prebiehať klasický vzdelávací proces, deti budú tráviť čo najviac času vonku.


Pravidlá pri príchode - bude vás čakať poverený a poučený zamestnanec MŠ
1. Príchod od 6.30 do 8.00 - do areálu vstupujú všetci s rúškom na tvári.
2. Dieťaťu bude odmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom.
Pri teplote od 37,2 stupne Celzia nesmiete vstúpiť do pavilónu a musíte opustiť areál materskej školy.
3. Vo vstupnej miestnosti a šatni môže byť iba jeden rodič s dieťaťom. Ak sa tam už niekto nachádza, musí rodič s dieťaťom čakať vonku na dvore.
4. Hneď pri vstupe si rodič dezinfikuje ruky pri pripravenom senzorickom prístroji. Dieťa nie.
5. Dieťa si dá dole rúško, rodič uloží dieťaťu do skrinky dve rúška na tvár zabalené jednotlivo!
6. Učiteľka dá podpísať rodičovi:
a) vyhlásenie o tom, že dieťa a členovia spoločnej domácnosti
neprejavujú príznaky akútneho ochorenia - pri prvom nástupe a ďalej
vždy, ak dieťa bude chýba tri a viac dní po sebe.
7. Dieťa si umyje pod dozorom ruky mydlom a usuší papierovou utierkou.
8. Po týchto úkonoch učiteľka preberá dieťa.


Prosíme striktne dodržiavať čas príchodu, po zatvorení brány už nemá kto vykonať ranný filter a dezinfikujú sa šatne, preto nie je možné prijať meškajúcich.


Pravidlá pri odchode domov
1. Odchod domov je od 14.30 do 16.30
2. Rodič príde s rúškom na tvári a vo vstupnej miestnosti si vydezinfikuje ruky. Do šatne vstupuje iba ak je prázdna. Inak čaká vonku na dvore. 
3. Preberie si dieťa od učiteľky.
4. Zo skrinky dieťaťa zoberie použité rúško - nepoužité nechá odložené v skrini.
5. V šatni sa zdržiava iba nevyhnutnú dobu, potom ihneď opúšťa areál materskej školy.
Okrem vymedzeného času je vstup do areálu materskej školy zakázaný.

Život v materskej škole

Deti počas pobytu v materskej škole nebudú mať rúško. Nasadiť si ho budú musieť iba počas vopred nepredvídateľných situáciách alebo na prechádzke.

Deti budú mať svoj vyhradený priestor na dvore. Atrakcie sa budú dezinfikovať pravidelne rozprašovačom. Na prechádzku pôjdu v rúškach a s „vychádzkovým hadom“.

Spánok bude riešený rozložením ležadiel vo vzdialenosti 1 metra v celom priestore pavilónu.
Posteľné návlečky sa budú prať každý týždeň. Matrace sa budú dezinfikovať po každom zvlečení posteľnej bielizne prípravkom na dezinfekciu tkanín.

V kúpeľni budú deti používať papierové utierky.

Pitný režim (čistá voda) bude zabezpečený ako doteraz – jednorazovými pohárikmi.
Deti si budú denne viackrát umývať ruky mydlom pod dozorom učiteľky.

Deti sa s upratovačkami stretávať nebudú. 
Upratovačky budú dezinfikovať šatne, kúpeľne, toalety viackrát denne, vždy bez kontaktu s deťmi. V triede budú dezinfikovať kľučky, stoly, podlahu vždy, keď deti budú na dvore.

Pre prípadné ochorenie dieťaťa je zabezpečená miestnosť v pavilóne 5A – Izolačka, kam sa choré dieťa umiestni do príchodu rodiča.

Nie je dovolené nosiť z domu hračky ani iné predmety.

Prevádzka v každom pavilóne je od 6.30 do 16.30 hodiny. Prosíme dodržať čas odchodu, lebo po 16.30 sa bude denne vykonávať dezinfekcia priestorov. Neskorý príchod rodiča pre dieťa je hrubé porušenie školského poriadku a môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z MŠ.


Všetky vyššie uvedené body boli zostavené v spolupráci všetkých seneckých materských škôl aj so zriaďovateľom a sú v súlade s nariadeniami vyšších orgánov.

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár