Dnes je: Dnes má meniny: Alexander Zajtra: Zlatica

Občianske združenie

Vážení rodičia,

radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za vaše 2 % dane, ktoré boli na účet združenia poukázané počas predchádzajúceho roku 2017. 

Tieto finančné prostriedky boli a aj v budúcnosti budú využívané v prospech vzdelávacích aktivít našich detí. V roku 2017 rodičovské združenie DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ z poukázaných 2% dane získalo 5 737,27 EUR.
Srdečná vďaka.


Finančné prostriedky boli minuté a použité na výchovno – vzdelávací proces a na zabezpečenie pracovných pomôcok do jednotlivých tried :

 • nákup pomôcok do tried (výkresy, lepidlá, farbičky, ceruzky, temperové farby a iné)
 • nákup kancelárskeho papiera – mix trendové, pastelové a intenzívne farby
 • nákup väčších hračiek do jednotlivých tried (policajná, požiarna stanica, farma, stavebnice Grippies, Hravá Geometria….)


Radi by sme spolupracovali so škôlkou nielen pri materiálno-technickom zabezpečení, ale aj v podpore vzdelávania a rozširovania zručností a záujmov našich detí. Budeme vďační za Vaše podnety a pomoc k činnosti rodičovského združenia.


Gabriela Targošová, predseda rodičovského združenia DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ
Člen výboru: Denisa Horkuličová

V prípade záujmu o darovanie 2 % dane v tomto roku budete potrebovať nasledovné údaje:
Obchodné meno: DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ
Sídlo: Košická 40, 903 01 Senec
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42416124


Ako postupovať


Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

 • požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil “Potvrdenie o zaplatení dane” 
 • z tohto tlačiva si viete zistiť dátum zaplatenia dane /musí byť zaplatený nedoplatok čo i len 1 cent/. Výška 2 % musí byť v minimálnej výške 3 Eurá.
 • Vypýtajte si “Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane” u vedúcej školskej jedálne a doplňte vlastné údaje
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie aj potvrdenie) doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami

 • Vyplňte daňové priznanie.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte v type A VIII. Oddiel priznania a typ B XII Oddiel priznania. Suma vypočítanej výšky 2 % musí byť minimálne 3 Eurá.
 • Riadne vyplnené a hlavne podpísané daňové priznanie doručíte daňovému úradu v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.daného roka)

Postup pre právnické osoby

 • Vyplňte daňové priznanie. 
 • Vyplňte VI. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby /jedná sa o výšku 2 % - ak ste počas roka poskytli dar, resp. 1 %, minimálna výška je však najmenej 8 Eur/
 • Kompletne vyplnené daňové tlačivo doručte v lehote na podanie daňového priznania podľa sídla vašej firmy a v tomto termíne je nutné daň z príjmov aj zaplatiť.

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár