Dnes je: Dnes má meniny: Bohuslav Zajtra: Kamila

Poplatky

Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 8/2017

Výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách určuje VZN Mesta Senec č. 8/2017 - ktoré nájtede na tejto adrese.

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár