Dnes je: Dnes má meniny: Albín Zajtra: Anežka

Uncategorised

Milí rodičia!

Vítame Vás v školskom roku 2020/2021 


Prevádzka v materskej škole začína v stredu 2. septembra 2020.
Súčasná epidemiologická situácia vyžaduje, aby sme všetci dodržiavali nariadenia týkajúce sa predpisov k eliminácii možnosti šírenia vírusu Covid- 19. Budeme musieť dodržiavať hygienické nariadenia, ktoré sa dotknú celkovej organizácie chodu školy.

Prosíme pozrieť aktuálne informácie aj na nasledujúcej adrese:
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

Keďže zberná trieda nebola povolená, deti budú navštevovať zásadne iba triedu, kam sú zaradené podľa zoznamu na dverách pavilónov a nebudú sa presúvať do iných tried.
Prevádzka v každej triede bude od 7.00 do 16.45. 

Pravidlá pri príchode:

1. Príchod od 7.00 do 8.00 - do areálu vstupujú dospelí s rúškom na tvári.

2. Vo vstupnej miestnosti a šatni môžu byť naraz iba dve dospelé osoby s deťmi, ostatní musia čakať na dvore.

3. Hneď pri vstupe si rodič dezinfikuje ruky pri pripravenom senzorickom
prístroji. Dieťa nie.

4. Rodič uloží dieťaťu do skrinky dve rúška na tvár zabalené jednotlivo!

5. Dieťaťu bude odmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom. Nad 37.5 dieťa nebude prijaté, pri teplote do 37,5 bude dieťa sledované 

6. Učiteľka dá podpísať rodičovi:
a) vyhlásenie o tom, že dieťa a členovia spoločnej domácnosti neprejavujú príznaky akútneho ochorenia - pri prvom nástupe a ďalej vždy, ak dieťa bude chýba tri a viac dní po sebe.
b) zdravotný dotazník pred prvým nástupom v školskom roku 2020/2021 

7. Rodič dostane rôzne dokumenty, ktoré musí doma preštudovať a podľa nich sa riadiť, najmä čo sa týka platieb rôznych poplatok na správne účty. Takisto dostane dotazníky, ktoré musí vyplniť a obratom vrátiť triednej učiteľke. 

Prosíme striktne dodržiavať čas príchodu, po zatvorení brány sa dezinfikujú šatne, preto nie je možné prijať meškajúcich.

Pravidlá pri odchode domov

1. Odchod domov je od 14.30 do 16.45

2. Rodič príde s rúškom na tvári a vo vstupnej miestnosti si vydezinfikuje ruky. Do šatne vstupujú najviac dvaja dospelí.

3. Preberie si dieťa od učiteľky.

4. V šatni sa zdržiava iba nevyhnutnú dobu, potom ihneď opúšťa areál materskej školy.
Okrem vymedzeného času je vstup do areálu materskej školy zakázaný.

Život v materskej škole

Deti počas pobytu v materskej škole nebudú mať rúško. Nasadiť si ho budú musieť iba pri nepredvídateľných situáciách.

Spánok bude riešený rozložením ležadiel vo vzdialenosti 1 metra v celom priestore pavilónu.
Posteľné návlečky sa budú prať každý týždeň. Matrace sa budú dezinfikovať po každom zvlečení posteľnej bielizne prípravkom na dezinfekciu tkanín.

V kúpeľni budú deti používať papierové uteráky.

Pitný režim (čistá voda) bude zabezpečený ako doteraz – jednorazovými pohárikmi.

Deti si budú denne viackrát umývať ruky mydlom pod dozorom učiteľky.

Deti sa budú stravovať vo svojich triedach, každá trieda bude mať svoju pridelenú kuchárku (vždy tú istú).

Deti sa s upratovačkami stretávať nebudú (výnimka je trieda s najmenšími deťmi, kde je nutná pomoc).

Upratovačky budú dezinfikovať šatne, kúpeľne, toalety viackrát denne, vždy bez kontaktu s deťmi. V triede budú dezinfikovať kľučky, stoly, podlahu vždy, keď deti budú na dvore.

Pre prípadné ochorenie dieťaťa je zabezpečená miestnosť - izolačka, kam sa choré dieťa umiestni do príchodu rodiča.

Nie je dovolené nosiť z domu hračky ani iné predmety.

Krúžková činnosť, ani stretnutia rodičov a iné hromadné školské akcie zatiaľ nie sú povolené.

Prevádzka v každom pavilóne je od 7.00 do 16.45 hodiny. Prosíme dodržať čas odchodu, lebo po 16.45 sa bude vykonávať dezinfekcia priestorov.

Všetky vyššie uvedené body boli zostavené v spolupráci so seneckými materskými školami aj so zriaďovateľom a sú v súlade s nariadeniami vyšších orgánov.

Ochrana osobných údajov

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Sekcia Ochrany osobných údajov
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31816738

Občianske združenie

Vážení rodičia, radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za vaše 2 % dane, ktoré boli na účet združenia poukázané počas predchádzajúceho roku. 

Tieto finančné prostriedky boli a aj v budúcnosti budú využívané v prospech
vzdelávacích aktivít Vašich detí.

Gabriela Targošová, predseda občianskeho združenia DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ
Člen výboru: Denisa Horkuličová

V prípade záujmu o darovanie 2 % dane v tomto roku budete potrebovať nasledovné údaje:
Obchodné meno: DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ
Sídlo: Košická 40, 903 01 Senec
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42416124

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ 

  • požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil “Potvrdenie o zaplatení dane”
  • z tohto tlačiva si viete zistiť dátum zaplatenia dane /musí byť zaplatený nedoplatok čo i len 1 cent/. Výška 2 % musí byť v minimálnej výške 3 Eurá.
  • Vypýtajte si “Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane” u triednych učiteliek a doplňte vlastné údaje
  • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie aj potvrdenie) doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami

  • Vyplňte daňové priznanie.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte v type A VIII. Oddiel priznania a typ B XII Oddiel priznania. Suma vypočítanej výšky 2 % musí byť minimálne 3 Eurá.
  • Riadne vyplnené a hlavne podpísané daňové priznanie doručíte daňovému úradu v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.daného roka)

Postup pre právnické osoby

  • Vyplňte daňové priznanie.
  • Vyplňte VI. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby /jedná sa o výšku 2 % - ak ste počas roka poskytli dar, resp. 1 %, minimálna výška je však najmenej 8 Eur/ 
  • Kompletne vyplnené daňové tlačivo doručte v lehote na podanie daňového priznania podľa sídla vašej firmy a v tomto termíne je nutné daň z príjmov aj zaplatiť.

Neprehliadnite

2perc 2018

Ďakujeme

Dakujeme

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár