Dnes je: Dnes má meniny: Vavrinec Zajtra: Zuzana

Zápis detí na školský rok 2020/2021

Zápis detí na školský rok 2020/2021 sa na základe odporúčania MŠVVaŠ SR uskutoční elektronickou formou, vyplniť a odosielať ho môžete od 11. mája do 31. mája 2020.

Link na online formulár je nasledovný: https://senec.esmao.sk/info/e-form/332

Upozorňujeme, že je potrebné vyplniť údaje oboch rodičov, aj keď rodičia nežijú v spoločnej domácnosti ale v rodnom liste dieťaťa sú uvedení obaja. 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podaní žiadosti zatiaľ nevyžaduje. 

Po skončení mimoriadneho prerušenia prevádzky v materskej škole budú rodičia vyzvaní, aby prišli osobne podpísať podanú žiadosť (obaja rodičia, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti) a zároveň odovzdali lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní.

Budeme overovať aj údaje, ktoré ste nám v žiadosti vyplnili. K overeniu údajov bude potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, príp. ďalšie doklady (potvrdenie o prechodnom pobyte, v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, v prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec a pod.).

 
V nevyhnutných prípadoch, ak zákonný zástupca nebude môcť vyplniť elektronickú žiadosť, môže svoju žiadosť odovzdať v našej materskej škole v týchto termínoch:

Utorok 12. mája 2020 v čase od 14.00 do 17.00
Streda 13. mája 2020 v čase od 14.00 do 17.00.

Podanie žiadostí sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa. Nevyhnutné je dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení – rúška, rukavice a dodržiavanie odstupu sú povinné.


Tlačivo ku stiahnutiu a vytlačeniu: nájdete tu.

Zápis detí do MŠ

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár