Dnes je: Dnes má meniny: Vladimír Zajtra: Jakub

Zápis detí na školský rok 2021/2022

Oznamujeme rodičovskej verejnosti, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podávajú v čase od 1. mája do 31. mája 2021. Formulár žiadosti nájdete na našej webstránke alebo osobne v našej materskej škole. 

Vyberte si z dvoch dostupných tlačív, podľa veku vášho dieťaťa: 

• Tlačivo 1 – „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“  Stiahnuť TU

• Tlačivo 2 - „Žiadosť o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie“ (iba pre deti, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31.8.2021, čiže budú predškoláci a podľa trvalého pobytu patria do nášho rajónu) Stiahnuť TU

Čo potrebujete k podaniu žiadosti?

Zákonný zástupca dieťaťa zašle resp. predloží nasledovné dokumenty:
 
1. Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)
 
2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu (len pri osobnom podaní žiadosti).
 
3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 
4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

Akými spôsobmi môžete podať žiadosť?

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
 
- vhodením do bielej poštovej schránky umiestnenej na budove našej materskej školy,
prístupnej z ulice, resp. zaslaním poštou na adresu: Materská škola Košická 40 Senec
90301

- odoslaním naskenovanej žiadosti a lekárskeho potvrdenia prostredníctvom e-mailu na
mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

- do elektronickej schránky materskej školy dokumentom, ktorý je autorizovaný
kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu si dovoľujeme požiadať zákonných zástupcov, aby využili vymenované spôsoby podávania žiadostí. 

Ak rodič nemá možnosť podať žiadosť iným spôsobom, môže prísť osobne odovzdať do našej materskej školy 4. a 5. mája 2021 od 13.00 do 17.00 hodiny. Prítomnosť dieťaťa nie je
podmienkou.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 1.  Zákonné podmienky:

 
a.    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – čiže dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021.
 
b.      Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v našej materskej škole, ak má trvalý pobyt v Senci - „spádová materská škola“ a podľa ulice bydliska patrí do nášho rajónu.

Materská škola Košická 40 Senec je na základe rozhodnutia zriaďovateľa spádovou materskou školou pre ulice:
Horný dvor, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Marhuľová, Drienková, Bazová, Morušová, Javorová, Pezinská, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána Smreka, E. B. Lukáča, Záhradnícka, Novomeského, Bratislavská, Košická, Ulica pri Búroši, Mesačná, Tehelná, Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri včelárikoch
a Lastovičia.

Spádové oblasti všetkých seneckých materských škôl nájdete na:

https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/dokumenty/Spadove_obvody.pdf

2.  Ostatné podmienky prijímania

1. - Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

2. - V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.

3. - Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný
zástupca pracovný pomer.


Ďalšie informácie nájdete na webstránke mesta Senec: https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/aktualne-informacie-k-zapisu-deti-do-seneckych-materskych-skol


TEŠÍME SA NA VÁS

:)

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár